Ga naar de inhoud

De 5 meest voorkomende misverstanden over ADHD

De 5 meest voorkomende misverstanden over ADHD

ADHD is een van de meest bekende stoornissen in Nederland. Er is veel onderzoek gedaan naar ADHD, maar toch zijn er nog veel mythes en misverstanden over deze stoornis. Door deze misverstanden hebben sommige mensen (ja, ook in 2023 nog) een verkeerd beeld van ADHD.

In dit artikel zetten we de 5 meest voorkomende misverstanden over ADHD op een rij.

Misverstand 1: Je wordt geboren met ADHD

Veel mensen denken dat je wordt geboren met ADHD, maar dit is niet waar. ADHD heb je niet vanaf je geboorte, maar je kunt er wel aanleg voor hebben. Echter, wanneer je een genetische aanleg hebt voor ADHD, hoef je geen concentratieproblemen of andere kenmerken te gaan vertonen.

ADHD ontstaat vaak door een combinatie van factoren. Het kan bijvoorbeeld ontstaan door een combinatie van genetische aanleg en omgevingsfactoren. Welke factoren precies een rol spelen is nog niet helemaal duidelijk. Onderzoekers hebben wel een aantal factoren aangetoond die mogelijk van invloed zijn: [1]

 • Traumatische ervaringen
 • Kindermishandeling en verwaarlozing
 • Stress in het gezin
 • Een lastige thuissituatie
 • Maatschappelijke factoren, zoals prestatiedruk

Wist je dat je niet altijd last hoeft te hebben van ADHD kenmerken? Je kunt op latere leeftijd ook over deze symptomen heen groeien. [2]

Misverstand 2: Alleen kinderen hebben last van ADHD

ADHD wordt soms gezien als een ‘kinderstoornis’. Dit komt doordat de stoornis vaak al tijdens de kindertijd aan het licht komt. Maar de symptomen verdwijnen niet op magische wijze wanneer je volwassen wordt. Het kan wel zo zijn dat je minder last hebt van kenmerken of symptomen, maar ADHD blijft vaak bestaan tot in de volwassenheid.

Het kan zelfs zo zijn dat je op latere leeftijd pas met ADHD wordt gediagnosticeerd. Dit komt in sommige gevallen omdat de ouders het gedrag van ADHD niet herkenden of niet konden plaatsen.

Alleen kinderen hebben last van ADHD

Misverstand 3: Mensen met ADHD zijn altijd druk

Wanneer je denkt aan een persoon met ADHD, denken veel mensen aan een persoon die erg druk is. Hyperactiviteit is een van de symptomen van ADHD, maar dit betekent niet dat iedereen met deze stoornis extra druk is.

ADHD uit zich bij ieder persoon anders. Bovendien zijn er meerdere typen ADHD en heeft niet iedereen last van hyperactiviteit, een mindere concentratie of impulsiviteit. Sommige mensen zijn juist stil en dromerig. [3]

Misverstand 4: Medicatie is de enige behandeling

Medicatie kan effectief zijn wanneer je veel last hebt van je ADHD-symptomen in het dagelijks leven. Maar dit betekent niet dat iedereen met ADHD medicijnen hoeft te slikken. Daarnaast wordt ADHD nooit genezen door medicatie, het kan je alleen helpen om met de kenmerken om te gaan.

Het is belangrijk om te weten dat ADHD-medicatie nooit de enige behandeling is. Aanpassingen in je levensstijl en eventueel therapie kunnen je helpen om beter met de stoornis om te gaan. Overleg altijd met een arts of hulpverlener over medicatie.

Misverstand 5: ADHD’ers kunnen moeilijker leren

Nog een belangrijk misverstand; sommige mensen denken dat personen met ADHD moeilijker kunnen leren. Dit is echter niet per definitie zo. Het kan voorkomen dat iemand moeite heeft met concentreren en snel afgeleid is, wat van invloed kan zijn op het leervermogen. Maar dit betekent niet dat ze niet kunnen leren.

Leren kan uitdagender zijn voor personen met ADHD vanwege concentratieproblemen, impulsiviteit en hyperactiviteit. Maar het is goed om te benadrukken dat ADHD zich bij iedereen anders uit. Sommigen kunnen juist heel goed leren in omgevingen met veel prikkels, terwijl anderen juist baat hebben bij een rustige omgeving.

Met de juiste hulpmiddelen en begeleiding kunnen mensen met een aandachtsstoornis prima leren en super succesvol zijn in hun studie of werk.

Hulp bij het omgaan met ADHD

Hulp bij het omgaan met ADHD

ADHD hoeft niet voor uitdagingen te zorgen in het dagelijks leven. Toch hebben veel mensen wel last van hun symptomen. Bovendien weet niet iedereen goed wat ADHD inhoudt, ook ouders of familie niet. Het beter leren omgaan met ADHD begint vaak bij het krijgen van meer informatie. Daarnaast zijn er vormen van coaching of therapie die voor meer begrip en rust kunnen zorgen. De Internet Therapeut biedt praktische en laagdrempelige therapie voor mensen met ADHD en hun naasten.

   

  FAQ

  Wat is ADHD?

  ADHD is de afkorting voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Het is een aandachtsstoornis waarbij iemand vaak erg druk is en moeite heeft met concentreren. Er zijn allerlei kenmerken van ADHD en het kan zich bij iedereen anders uiten. [4]

  Wat zijn symptomen van ADHD?

  ADHD kan zich bij ieder persoon anders uiten. De meest voorkomende symptomen zijn moeite hebben met concentreren, impulsiviteit en hyperactiviteit. Deze symptomen kunnen voor problemen in je dagelijks leven zorgen, bijvoorbeeld thuis, op school of op het werk.

  Kunnen volwassenen ADHD hebben?

  Het is een groot misverstand dat alleen kinderen ADHD kunnen hebben. Deze aandachtsstoornis komt ook voor bij volwassenen. Sommige mensen komen er zelfs pas op latere leeftijd achter dat zij ADHD hebben.

   

  Bronnen:

  1] Nederlands Jeugdinstituut. (z.d.). ADHD: Oorzaken. Geraadpleegd van https://www.nji.nl/adhd/oorzaken

  [2] Psycholoog.nl. (z.d.). Veelvoorkomende misverstanden over ADHD. Geraadpleegd van https://psycholoog.nl/blog/veelvoorkomende-misverstanden-over-adhd/

  [3] Mentaal Beter. (z.d.). ADHD. Geraadpleegd van https://mentaalbeter.nl/adhd/

  [4] Hersenstichting. (z.d.). ADHD. Geraadpleegd van https://www.hersenstichting.nl/hersenaandoeningen/adhd/