Ga naar de inhoud

Kinderpsycholoog

Ook kinderen en adolescenten kunnen al op jonge leeftijd psychisch vastlopen. Vaak uit dit zich op een andere manier dan bij volwassen. Ook de behandeling van kinderen en adolescenten is anders en vereist specifieke kennis. Jouw kind is bij een van onze gediplomeerde kinder- en jeugdpsychologen in goede handen.

Kinderpsycholoog

Wat is een kinderpsycholoog?

Een kinder- en jeugdpsycholoog heeft na een master Kinder- en Jeugdpsychologie een tweejarige postmasteropleiding afgerond. Dit zijn de voorwaarden om officieel bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) als kinder- en jeugdpsycholoog ingeschreven te mogen staan. Een kinderpsycholoog is dus expert op het gebied van de ontwikkeling, het gedrag en de mogelijke problematiek van kinderen. Hij of zij kan (ontwikkelings)stoornissen diagnosticeren en weet precies hoe kinderen en adolescenten effectief therapeutisch behandeld kunnen worden.

Voordelen online therapie

Vanuit je eigen huis

Erkend psychologen

Via (video)bellen

Geen wachtlijst

Wanneer naar een kinderpsycholoog?

Als ouder heb je het vaak al snel door als je kind niet lekker in zijn of haar vel zit. Soms is hiervoor een duidelijke oorzaak. Een traumatische gebeurtenis bijvoorbeeld, zoals een ongeluk, een overlijden, een echtscheiding of mishandeling. Maar soms is het lastig de vinger op de zere plek te leggen. Wat speelt er nu echt? En hoe kun je je kind zo goed mogelijk ondersteunen?

Wanneer naar een kinderpsycholoog

Symptomen

Mentale, emotionele of sociale problemen uiten zich bij kinderen op uiteenlopende wijzen. De volgende symptomen kunnen reden zijn om aan de bel te trekken:

– een gebrek aan zelfvertrouwen, onzekerheid of zelfkritiek

– assertiviteitsproblemen of niet voor zichzelf op kunnen komen

– spanning, piekeren, angst of tegen dingen opzien

– somberheid en negativiteit

– besluiteloosheid of niks gedaan krijgen

– boosheid, geïrriteerdheid of ongecontroleerde driftaanvallen

– overmatig perfectionisme, de controle niet durven verliezen of faalangst

– leerproblemen, concentratieproblemen of ondermaats presteren

– problemen met de eigen identiteit of seksualiteit

– onduidelijke lichamelijke klachten

– problemen met eten of slapen

Veel kinderen hebben tijdens hun jeugd te maken met gebeurtenissen die voor hen grote spanningen met zich meebrengen. Ze worden geconfronteerd met pijnlijke situaties, zoals de scheiding van hun ouders of het overlijden van een dierbaar familielid, die niet allemaal even gemakkelijk zijn en in verschillende mate spanningen geven

Wat doet een kinderpsycholoog?

Een kinder- en jeugdpsycholoog probeert de dieperliggende oorzaak van de problematiek van het kind te identificeren. Soms is sprake van een ontwikkelingsstoornis, zoals autisme of ADHD. In andere gevallen spelen externe factoren een rol, zoals veranderingen binnen het gezin of op school. Het kind staat tijdens de therapie centraal. Aan de hand van gesprekken, vragenlijsten, praktische opdrachten en ander diagnostisch materiaal wordt actief aan oplossingen gewerkt. Soms zijn specifieke behandelvormen vereist, zoals cognitieve gedragstherapie, assertiviteitstraining of EMDR-therapie.

Betrokkenheid ouders

De behandeling wordt altijd in overleg met de ouders opgesteld. In sommige gevallen is het ook relevant de ouders of het hele gezin (het ‘systeem’) bij de therapie te betrekken. Vooral bij angstklachten bevordert dit de effectiviteit van de therapie. Als ouder kun je bovendien zelf ook altijd voor advies bij een kinder- of jeugdpsycholoog terecht.

Hoe werkt online therapie

Veelgestelde vragen over psychotherapie

Een NIP-geregistreerde kinder- en jeugdpsycholoog heeft na een master Kinder- en Jeugdpsychologie een tweejarige postmasteropleiding afgerond. Een kinderpsycholoog is expert op het gebied van de ontwikkeling, het gedrag en de mogelijke geestelijke problematiek van kinderen en adolescenten.

Een kind dat niet lekker in zijn of haar vel zit kan baat hebben bij ondersteuning van een kinderpsycholoog. Bijvoorbeeld als sprake is van onzekerheid, angst, somberheid, woede, faalangst of leer-, slaap- of eetproblemen.

Een kinder- en jeugdpsycholoog is expert op het gebied van de mentale ontwikkeling en het gedrag van kinderen. Doen zich bij de opvoeding problemen voor, dan kun je als ouder dus ook goed bij een kinderpsycholoog terecht voor advies en ondersteuning.

Kies je eigen therapeut

Professioneel advies van je eigen internet therapeut

Plan een gratis en vrijblijvend intakegsprek

Online kinderpsycholoog

Wij bieden ouders en kinderen op een laagdrempelige manier online therapie, waar je ook woont.