Ga naar de inhoud

Hulp bij zelfvertrouwen

Verschillende psychologische problemen gaan gepaard met weinig zelfvertrouwen. Sterker nog, in sommige gevallen worden problemen zelfs veroorzaakt door een gebrek aan zelfvertrouwen, een negatief zelfbeeld of een lage eigenwaarde. Het goede nieuws is dat je je zelfvertrouwen kunt vergroten. Onze internettherapeuten leren je hoe je dit doet.

Wat is zelfvertrouwen?

Iemand met zelfvertrouwen vertrouwt op zijn of haar eigen kunnen. Dit is deels gebaseerd op feitelijke ervaringen uit het verleden (‘Ik heb dit eerder goed gedaan, dus kan ik het nu ook’), maar wordt voor een groot deel ook bepaald door je zelfbeeld of eigenwaarde (‘Ik heb dit nog nooit eerder gedaan, maar ik vertrouw erop dat ik dit wel kan’). Zelfvertrouwen houdt daardoor nauw verband met je zelfbeeld of je eigenwaarde.

Voordelen online therapie

Vanuit je eigen huis

Gz-psychologen

Via (video)bellen

Geen wachtlijst

Hoe ontstaat een negatief zelfbeeld?

Je vormt je zelfbeeld grotendeels tijdens je jeugd. Het wordt dus in grote mate bepaald door je ouders en je opvoeding. Maar ook op latere leeftijd blijft je zelfbeeld zich ontwikkelen, bijvoorbeeld onder invloed van vrienden, klasgenoten of collega’s. Negatieve ervaringen kunnen je zelfbeeld of eigenwaarde ten negatieve beïnvloeden. Zelfs ogenschijnlijk onbelangrijke gebeurtenissen blijven je soms jaren bij: je ouders die je Cito-score niet goed genoeg vonden, de wiskundeleraar die je vraag ‘dom’ noemde, een collega die je uitlachte.

Symptomen negatief zelfbeeld

We spreken van een dysfunctioneel gebrek aan zelfvertrouwen als je negatieve gedachten over jezelf niet realistisch zijn en je dagelijks functioneren beperken. De volgende symptomen zijn kenmerkend:

– zeer negatieve, terugkerende gedachten over jezelf: ‘Ik ben waardeloos.’

– een algemeen, continu heersend gevoel van waardeloosheid en ‘niet goed genoeg zijn’

– overal bevestiging van het negatieve zelfbeeld zien: ‘Hij zei dat alleen maar om aardig te zijn.’

– het vermijden van situaties waarin het negatieve zelfbeeld voor angst en onzekerheid zorgt

Voorwaardelijk zelfbeeld

Het kan ook goed zijn dat je bij vlagen wel een positief zelfbeeld hebt, namelijk wanneer je het hebt ‘verdiend’. Als je hard genoeg gewerkt hebt, bijvoorbeeld, als je altijd voor een ander klaarstaat, of als je een bepaald gewicht hebt bereikt. We noemen dit een ‘voorwaardelijk zelfbeeld’, omdat je jezelf vertelt dat je aan bepaalde voorwaarden moet voldoen om goed genoeg te zijn.

Eigenwaarde is de overtuiging de uitdagingen van het leven aan te kunnen en het waard te zijn gelukkig te zijn

Weinig zelfvertrouwen en psychische stoornissen

Een gebrek aan zelfvertrouwen is op zichzelf geen officiële diagnose. Het vormt echter wel de kern van veel mentale klachten. Uit onderzoek blijkt dat een negatief zelfbeeld zowel een gevolg als een oorzaak is van diverse psychische stoornissen. Het is een zogenaamde ‘transdiagnostische factor’ en gaat vaak hand in hand met angst en depressie, gepest worden, eet- en dwangstoornissen, stress en burn-out, psychotische stoornissen en problemen met verslaving.

Therapie voor meer zelfvertrouwen

Dé therapievorm die je kan helpen je zelfvertrouwen te vergroten is cognitieve gedragstherapie (CGT). Onderzoek heeft aangetoond dat CGT niet alleen een positieve invloed heeft op je zelfvertrouwen, maar ook op eventuele andere psychische klachten. Werken aan je zelfbeeld is een uitstekende manier om meerdere problemen tegelijkertijd aan te pakken.

Cognitieve therapie

Het cognitieve aspect van CGT is gericht op het veranderen van de denkpatronen over jezelf. Je leert te identificeren hoe vaak en in welke situaties je negatief over jezelf denkt en hoe je daar vervolgens op reageert. Die denkpatronen worden stapje voor stapje verzwakt en vervangen door meer behulpzame gedachten. Een psycholoog ondersteunt je met:

– het monitoren en analyseren van kritische gedachten

– het actief zoeken naar bewijs voor het tegenovergestelde van deze kritische gedachten

– het focussen op je sterke punten en prestaties

– het in perspectief plaatsen van angstige gedachten over wat je verkeerd kunt doen

Gedragstherapie

Je kunt je zelfvertrouwen ook actief vergroten door aan jezelf te bewijzen dat je bepaalde dingen echt wel kan. Zodra je eraan toe bent, bestaat een deel van de therapie dan ook uit een vorm van exposure therapy. Je leert jezelf aan situaties bloot te stellen die je voorheen uit de weg zou zijn gegaan

Veelgestelde vragen over zelfvertrouwen

We twijfelen allemaal wel eens aan ons kunnen, maar een gebrek aan zelfvertrouwen moet je functioneren niet belemmeren. Internettherapeut kan je helpen met terugkerende negatieve gedachten over jezelf of een continu heersend gevoel van niet goed genoeg zijn.

Te weinig zelfvertrouwen is vaak zowel een oorzaak als een gevolg van verschillende psychische stoornissen. Gelukkig is het met cognitieve gedragstherapie (CGT) goed te behandelen, wat ook een positief effect heeft op andere mentale klachten. Schakel vandaag nog een online cgt-therapeut in!

Een negatief zelfbeeld is deels een gevolg van negatieve ervaringen in je jeugd of de manier waarop je bent opgevoed. Je kunt een negatief zelfbeeld op latere leeftijd echter ook zelf in stand houden of verergeren. De (gz-)psychologen van Internettherapeut helpen je dit proces te doorbreken

Kies je eigen therapeut

Professioneel advies van je eigen internet therapeut

Plan een gratis en vrijblijvend intakegsprek

Internettherapie

Zou je graag zelfverzekerder willen zijn? Onze gediplomeerde psychologen zijn gespecialiseerd in online CGT en kunnen jou goed verder helpen.