Ga naar de inhoud

Hulp bij burn-out

We hebben allemaal wel eens last van stress. Maar wat als de stress maar aan lijkt te blijven houden? Wat als je niet toekomt aan ontspannen? En je de controle over je leven lijkt te verliezen? Langdurige stress leidt steeds vaker tot overspannenheid en burn-out. Een psycholoog helpt je het tij te keren.

Wat is een burn-out?

Een burn-out is een stressgerelateerde aandoening. Het is geen officiële diagnose in de DSM-IV (het classificatiesysteem voor psychische aandoeningen), maar wordt in de eerstelijnszorg wel steeds vaker geconstateerd. Voor stressklachten worden verschillende termen gebruikt: chronische stress, surmenage en overspannenheid, bijvoorbeeld. Deze stressklachten kunnen tot een burn-out leiden.

Voordelen online therapie

Vanuit je eigen huis

Gz-psychologen

Via (video)bellen

Geen wachtlijst

Symptomen overspannenheid

Overspannenheid en een burn-out bevinden zich op een continuüm. We spreken in eerste instantie van overspannenheid als sprake is van de volgende symptomen (die niet verklaard kunnen worden door een andere psychische stoornis):

– vermoeidheid

– slaapproblemen

– concentratieproblemen of vergeetachtigheid

– prikkelbaarheid

– een opgejaagd gevoel

– overgevoeligheid voor drukte of lawaai

– piekeren

– emotionele labiliteit

Het aanhoudende karakter van deze symptomen zorgt voor een gevoel van controleverlies en machteloosheid. Mensen met overspannenheid hebben vaak het gevoel geen grip op het leven te hebben. Dit belemmert hun dagelijks functioneren, zowel op het werk als privé.

Symptomen burn-out

Als overspannenheid niet behandeld wordt, verergeren de klachten. We spreken van een burn-out als de klachten al langer dan zes maanden aanhouden en grote vermoeidheid en uitputting tot gevolg hebben. Een burn-out heeft een meer chronisch karakter en gaat vaak gepaard met lichamelijke vermoeidheid en somatische klachten.

Ik kreeg allerlei opdrachten mee naar huis, zoals dat ik bijvoorbeeld moest opschrijven wat mijn “rustgevers” zijn. Ik wist dat dus echt niet! […] Op werk heb ik moeten leren waar mijn grenzen liggen. Dus geen werk erbij als je het al vreselijk drukt hebt

Hoe ontstaat een burn-out?

Stress

Een burn-out ontstaat dus door langdurige blootstelling aan stress. In veel gevallen hebben die stressoren te maken met werk. Volgens cijfers van het RIVM ervaart maar liefst 17% van de werknemers werkgerelateerde burn-outklachten en wordt 37% van het werkverzuim veroorzaakt door stress. Het kan echter ook zijn dat je privé veel stress ervaart. Grote stressoren zijn bijvoorbeeld een echtscheiding, mantelzorg of een overlijden.

Copingvaardigheden

De een kan beter omgaan met stress dan de ander. Tekortschietende copingvaardigheden kunnen dus ook bijdragen aan de ontwikkeling van een burn-out. Misschien neem je simpelweg onnodig te veel hooi op je vork, kun je moeilijk nee zeggen of heb je moeite met ontspannen.

In therapie voor een burn-out

Het goede nieuws is dat een burn-out goed te behandelen is. De behandeling bestaat uit een combinatie van gesprekstherapie en huiswerkopdrachten. Het kan grofweg in drie fases ingedeeld worden:

– Crisisfase (gemiddeld 3 weken): in de eerste fase is het van belang onmiddellijk rust te nemen door de stressoren zo veel mogelijk weg te nemen. Je zult hiervoor verschillende taken en verantwoordelijkheden moeten neerleggen. De therapie focust op het aanbrengen van structuur in de dag en het creëren van ontspanning.

– Probleem- en oplossingsfase (gemiddeld 3 tot 6 weken): als de grootste stress is weggenomen, ga je aan de slag met het identificeren van de oorzaken van de burn-out. Je onderzoekt wat er mis is gegaan en hoe je dit in de toekomst kan voorkomen of veranderen. Je wordt je meer bewust van je eigen copingvaardigheden en energiebronnen.

– Toepassingsfase (gemiddeld 6 weken): in de laatste fase ga je de opgedane inzichten in de praktijk brengen door stapje voor stapje je taken weer op te pakken. Je probeert oplossingen uit, formuleert grenzen en leert de balans tussen inspanning en ontspanning te bewaren.

Veelgestelde vragen over een burn-out

Overspannenheid en een burn-out bevinden zich op een continuüm. Overspannenheid herken je onder andere aan prikkelbaarheid, een opgejaagd gevoel, overgevoeligheid en emotionele labiliteit. Houden deze klachten lang aan, dan ontstaat chronische vermoeidheid en spreken we van een burn-out.

Een burn-out kan effectief behandeld worden met een combinatie van gesprekstherapie en huiswerkopdrachten. In therapie leer je stapje voor stapje hoe je beter met stress om kunt gaan door je grenzen te bewaken. Zo herstel je de balans tussen inspanning en ontspanning.

Een burn-out wordt veroorzaakt door stressoren uit de omgeving. De enige manier om aan het herstelproces te beginnen is door die stressoren zo veel mogelijk weg te nemen. Gemiddeld kun je na 6 tot 12 weken weer langzaam beginnen met het oppakken van taken en verantwoordelijkheden.

Kies je eigen therapeut

Professioneel advies van je eigen internet therapeut

Plan een gratis en vrijblijvend intakegsprek

Online therapie bij burn-out

Des te langer stressklachten genegeerd worden, des te langer het herstelproces is. Het is daarom belangrijk bij stress snel aan de bel te trekken.