Ga naar de inhoud

Systeemtherapie

Psychische problemen hebben vaak niet alleen te maken met jezelf, maar ook met de mensen om je heen. In de psychologie noemen we dit jouw ‘systeem’. Tussen jou en je partner, gezin en familie bestaat een bepaalde dynamiek waar soms wel eens scheurtjes in ontstaan. Dat heeft effect op iedereen in het systeem. Systeemtherapie helpt die dynamiek te herstellen.

Systeemtherapie

Wat is systeemtherapie?

Systeemtherapie gaat uit van het idee dat het gedrag van de mensen in jouw omgeving van grote invloed is op jou en jouw functioneren. Systeemtherapie wordt ook wel ‘relatietherapie’ of ‘gezinstherapie’ genoemd. Het heeft aandacht voor alle leden van een systeem en focust op de onderlinge interactie. Elk lid van het systeem wordt dus ook bij de therapie betrokken en de therapie is gericht op:

– de individuele problemen van alle leden van het systeem

– het effect van ieders individuele gedrag en problemen op het systeem

– het onderzoeken van en betekenis geven aan het gedrag van anderen

– het doorbreken van hardnekkige patronen in de onderlinge interactie

Voordelen online therapie

Vanuit je eigen huis

Erkend psychologen

Via (video)bellen

Geen wachtlijst

Resultaat systeemtherapie

Omdat alle leden van het systeem bij de therapie aanwezig zijn, ontstaat betrokkenheid en begrip voor elkaar. Hierdoor worden problemen vaak effectief en blijvend opgelost. Ook komen overkoepelende problemen sneller aan het licht, wat het herstel bevordert.

Wat is systeemtherapie

Tussen wat wordt gezegd en niet bedoeld en wat wordt bedoeld en niet gezegd gaat de meeste liefde verloren.

Wanneer systeemtherapie?

Systeemtherapie biedt uitkomst bij verschillende problemen:

– Individuele problemen: een van jullie heeft individuele (psychische) problemen die effect hebben op het hele systeem.

– Opvoedproblemen: de opvoeding van de kinderen verloopt niet naar wens, waardoor binnen het gezin spanningen zijn ontstaan.

– Communicatieproblemen: onderling wordt veel geruzied of jullie begrijpen elkaar vaak verkeerd.

– Structuurproblemen: jullie zijn te veel op elkaar gericht of leven juist langs elkaar heen.

– Relatieproblemen: jij en je partner hebben onderling problemen en eventuele kinderen lijden daaronder.

– Loyaliteitsproblemen: kinderen hebben na een echtscheiding het gevoel partij te moeten kiezen.

Wanneer systeemtherapie

Veelgestelde vragen over systeemtherapie

Systeemtherapie is gericht op een groep mensen die dicht bij elkaar staan, zoals twee partners, een gezin of een familie. De focus ligt niet op jou als individu, maar op het systeem als geheel en de manier waarop iedereen met elkaar omgaat. Tijdens de therapie wordt onder andere aandacht besteed aan het onderzoeken en verbeteren van gedrags- en communicatiepatronen binnen het systeem.

Gezinstherapie is een vorm van systeemtherapie. Systeemtherapie heeft aandacht voor alle leden van een systeem en focust op de onderlinge interactie. Een gezin is een voorbeeld van zo’n ‘systeem’. Elk lid van het systeem wordt bij de therapie betrokken.

Systeemtherapie is nuttig als zich problemen voordoen binnen de dynamiek van een ‘systeem’, zoals een partnerrelatie, gezin of familie. Deze problemen kunnen te maken hebben met de onderlinge relaties binnen het systeem. Systeemtherapie is echter ook effectief bij de behandeling van personen met individuele problemen die grote invloed hebben op anderen binnen het systeem.

Kies je eigen therapeut

Professioneel advies van je eigen internet therapeut

Plan een gratis en vrijblijvend intakegsprek

Online systeemtherapie

Bij Internettherapeut.nl zijn verschillende online systeemtherapeuten aangesloten die jou en je partner, je gezin of familie kunnen helpen met zowel individuele klachten als systemische problemen.