Ga naar de inhoud

Acceptance & Commitment Therapy (ACT)

Gedachten leiden tot gevoelens, gevoelens tot acties en acties tot resultaat. Misschien ken je deze bekende quote wel. Dat is fijn als je gedachten positief zijn, maar kan grote gevolgen hebben als dat niet zo is. Negatieve gedachten weerhouden ons er vaak van het leven te leiden dat we willen. Om dit te veranderen, maken veel van onze psychologen gebruik van Acceptance & Commitment Therapy (ACT).

Wat is Acceptance & Commitment Therapy (ACT)?

ACT is een relatief nieuwe therapievorm, ontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog Steven C. Hayes. De therapievorm gaat uit van het idee dat we onze gedachten niet uit de weg kunnen gaan of kunnen controleren. In plaats daarvan helpt ACT je te accepteren dat negatieve gedachten of emoties er nu eenmaal bij horen. Vervolgens wordt met ACT gefocust op de toewijding aan een zinvol leven, ondanks het feit dat er soms dingen misgaan of we ons rot voelen..

Voordelen online therapie

Vanuit je eigen huis

Erkend psychologen

Via (video)bellen

Geen wachtlijst

Het doel van ACT

Je kunt Acceptance & Commitment Therapy dus goed in het Nederlands vertalen als Acceptatie- & Toewijdingtherapie. Het doel van ACT is een grotere mentale veerkracht, waardoor je wat er op je pad kunt beter aankunt. Die mentale veerkracht wordt ook wel ‘psychologische flexibiliteit’ genoemd.

Hoe werkt ACT?

De prestatiedruk is hoog. De boekwinkels liggen vol zelfhulpboeken met de nieuwste life hack voor geluk. Je rot voelen lijkt bijna niet meer te mogen. Wanneer het ons dus niet lukt ons goed te voelen – als ons hoofd vol zit met negatieve gedachten – zijn we geneigd negativiteit weg te drukken, het uit de weg te gaan of het te controleren. In veel gevallen maakt dat de gedachten echter alleen maar dominanter. Daardoor komen we al gauw in een negatieve spiraal terecht. Onze ACT-therapeuten helpen je die negatieve spiraal te doorbreken. ACT verloopt meestal in zes fases, die ook door elkaar kunnen lopen:

1. Acceptatie Je leert de (poging tot) controle over je gedachten los te laten en negativiteit niet meer uit de weg te gaan.

2. Cognitieve defusie Je leert afstand te nemen van je gedachten of emoties. Veel mensen identificeren zich met hun eigen gedachten. De gedachte ‘ik kan ook niks goed doen’ betekent dan als gauw dat jij, als persoon, een nietsnut bent. Gedachten krijgen hierdoor een enorme lading en dat is onnodig. Om afstand te creëren tussen je gedachten en de werkelijkheid, worden verschillende technieken gebruikt:

– gedachten van een afstandje bekijken, alsof ze voorbij zweven

– gedachten herhalen tot ze hun lading en betekenis verliezen

– gedachten als externe objecten visualiseren door ze afmetingen, een vorm of kleur te geven

– het proces van denken benoemen (‘Ik heb de gedachte dat ik niks goed kan doen.’)

– gedachten categoriseren en aan emoties of herinneringen koppelen.

3. Het hier en nu Je leert je te focussen op het hier en nu, in plaats van op het verleden of de toekomst. Mindfulnessoefeningen zijn vaak een belangrijk onderdeel van deze fase.

Accepteren betekent niet dat je je er maar bij neerlegt, maar wel dat je het gevecht met het negatieve staakt.

4. Het zelf(beeld) Bij fase 2 heb je al geleerd negatieve gedachten los te zien van je zelfbeeld. In deze fase ga je aan de slag met het creëren van een nog flexibeler zelfbeeld, dat niet afhankelijk is van je prestaties of externe gebeurtenissen.

5. Waarden Voortbouwend op fase 4 ga je in fase 5 aan de slag met jouw kernwaarden. Wie ben jij en waar sta je voor? Wat vind jij belangrijk? Denk bijvoorbeeld aan vrijheid, loyaliteit, onafhankelijkheid, respect of behulpzaamheid. Je waarden functioneren als richtaanwijzers voor de volgende fase.

6. Toegewijd handelen Je waarden vormen de basis voor concrete doelen waar je in het dagelijks leven mee aan de slag kan. Dit gedeelte van ACT kenmerkt zich dan ook door huiswerkopdrachten. Welke stappen kan jij zetten om een leven volgens jouw waarden te creëren?

Veelgestelde vragen over ACT

Met Acceptance & Commitment Therapy (ACT) leer je negatieve gedachten en emoties te laten voor wat ze zijn (acceptance). Je leert jezelf en je zelfbeeld van je gedachten te scheiden. Vervolgens leer je, ondanks negatieve gedachten en emoties, een leven volgens jouw waarden te creëren (commitment).

Het doel van Acceptance & Commitment Therapy (ACT) is niet de negatieve gedachten te controleren of elimineren. In plaats daarvan focust het op het creëren van een grotere mentale veerkracht, waardoor je wat er op je pad kunt beter aankunt.

Ja, Acceptance & Commitment Therapy (ACT) bestaat uit gesprekstherapie en huiswerkopdrachten in de vorm van mindfulnessoefeningen en het zetten van concrete stappen richting een leven volgens jouw waarden. De therapie zelf kun je dus uitstekend online volgen.

Kies je eigen therapeut

Professioneel advies van je eigen internet therapeut

Plan een gratis en vrijblijvend intakegsprek

Online Acceptance & Commitment Therapy

Onze psychologen werken graag met ACT vanwege de effectiviteit ervan. Omdat je leert met mentale uitdagingen om te gaan en ondanks tegenslagen door te gaan, zorgt het ervoor dat jij je niet meer zo gemakkelijk uit het veld laat slaan.