Ga naar de inhoud

PTSS-therapie

Steeds vaker wordt de diagnose posttraumatische stressstoornis (PTSS) gegeven. Dit komt niet omdat steeds meer mensen last hebben van trauma. Het heeft te maken met het feit dat steeds meer soorten gebeurtenissen en de menselijke reacties daarop als trauma en PTSS worden aangemerkt. En dat is een goede zaak, want PTSS-therapie helpt bij vrijwel al deze uiteenlopende vormen van posttraumatische stressstoornissen.

Wat is PTSS?

We spreken van PTSS als iemand een langdurige (langer dan een maand) stressreactie heeft op een traumatische gebeurtenis. De Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders omschrijft die traumatische gebeurtenis als “blootstelling aan een feitelijke of dreigende dood, ernstige verwonding of seksueel geweld”. In de praktijk kunnen ook minder ernstige situaties voor trauma zorgen. Denk bijvoorbeeld aan het verlies van een baan of relatie. Als de stressreactie hierop aanhoudt en het dagelijks functioneren belemmert, is sprake van PTSS. Wat het trauma ook is, de stressreacties hebben vaak vergelijkbare kenmerken:

  • pijnlijke herinneringen of herbelevingen, vaak ten gevolge van externe prikkels, zoals bepaalde mensen, plaatsen of activiteiten.
  • het vermijden van die externe prikkels, evenals interne prikkels, zoals bepaalde gedachten of gevoelens.
  • veranderingen in cognitie en emoties, zoals overdreven overtuigingen over de wereld (“De mensheid is slecht”), negatieve emoties (woede, angst, schuldgevoel, etc.) of een verminderde belangstelling voor activiteiten of personen.
  • veranderingen in gedrag, zoals woedeaanvallen, zelfdestructie, concentratieproblemen of overdreven schrikreacties.

Voordelen online therapie

Vanuit je eigen huis

Gz-psychologen

Via (video)bellen

Geen wachtlijst

Wat is PTSS-therapie?

De behandeling van PTSS is afhankelijk van het soort trauma en de klachten van de cliënt. De meest voorkomende therapievorm is Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR), maar in sommige gevallen wordt voor narratieve exposuretherapie (NET) gekozen. Beide behandelingen gaan vaak samen met cognitieve gedragstherapie.

EMDR

Bij Eye Movement Desensitization and Reprocessing begeleidt de therapeut de cliënt bij het actief ter herinnering roepen van het trauma. Vervolgens wordt de cliënt afgeleid, bijvoorbeeld door de opdracht een bewegend lampje of de hand van de therapeut met de ogen te volgen. De traumatische herinnering bevindt zich nu in het werkgeheugen van de cliënt, maar dat werkgeheugen heeft maar een beperkte capaciteit. Die capaciteit wordt bovendien gedeeltelijk in beslag genomen door de afleidende stimuli.

Het resultaat is dat de herinnering in intensiteit afneemt en na de oefening in die nieuwe hoedanigheid weer in het langetermijngeheugen wordt opgeslagen. Vaak verandert er al direct iets aan de herinnering en wordt de oefening herhaalt door op die verandering (in plaats van op de herinnering zelf) te focussen.

EMDR wordt bij PTSS als eerstekeuzebehandeling uitgevoerd, maar inmiddels is aangetoond dat de therapie ook effectief kan zijn bij andere klachten die het gevolg zijn van het meemaken van nare gebeurtenissen, zoals ernstige ziekte, verlies van een dierbare of specifieke fobieën.

NET

Narratieve exposuretherapie is een relatief kortdurende behandeling specifiek gericht op cliënten met complexe psychotraumatische klachten. In deze therapievorm gaat de cliënt aan de slag met het chronologisch beschrijven van de traumatische gebeurtenissen, inclusief alle niet-emotionele details. Hierdoor wordt het trauma in een context van plaats en tijd geplaatst, waardoor de cliënt het grotere geheel overziet en het trauma in het juiste perspectief wordt gezet. Het trauma verliest hierdoor de overweldigende emotionele lading en krijgt, met andere woorden, een plekje.

Kies je eigen therapeut

Professioneel advies van je eigen internet therapeut

Plan een gratis en vrijblijvend intakegsprek

Online PTSS-therapie

De verschillende vormen van PTSS-therapie worden tegenwoordig ook steeds vaker met succes online aangeboden. Onze therapeuten zijn ervaren psychologen die je op professionele wijze helpen met traumagerelateerde klachten.